GROUP SPA SERVICES

Menu ~ Teens Spa Pamper (Age 13-19)

Pedi-Mani & Facial. ₦ 9,000
Massage & Facial ₦ 12,500
Massage & Pedi-Mani ₦ 11,500
Massage, Facials & Pedi-Mani – ₦ 16,500

Henna Artistry

₦ 2,500

*Rates Per Individual*

*Menu ~ Children Spa Pamper -Age (4-12)*

Pedi – mani & facial. ₦ 8,000
Pedi – mani & Henna. ₦ 7,500
Massage & facial ₦ 10,500
Massage & pedi-Mani ₦9,500
Massage, facials & pedi-mani – ₦14, 500

Henna Artistry – Adulta

₦ 3,000

*Rates Per Individual